Drukuj

 

Zadania inwestycyjne realizowane w SP ZOZ Jarosław

1. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 2”
Zadanie realizowane w latach 2006-2010.
Całkowita wartość zadania 5 558 067,00 zł
Zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Zmodernizowano 1823,8 m2 powierzchni 3 oddziałów oraz zainstalowano 2 windy.
Zadanie zostało zakończone w 2010 r.
bud_nr2_4bud_nr2_5bud_nr2_1bud_nr2_2
2. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 3”
Zadanie wpisane do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013”

Całkowita wartość zadania wyniosła 14 408 685,40 zł
w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego 14 218 531,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Banku Rozwoju Rady Europy ang. Council of Europe Development Bank, CEB), Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2012 r.
W ramach zadania zmodernizowano 3933,7 m2 powierzchni 3 oddziałów szpitalnych(dla 166 pacjentów) oraz Izby Przyjęć.
Wymieniono również pokrycie dachowe oraz odnowiono elewację budynku i zainstalowano 2 windy.
Wszystkie pomieszczenia spełniają wymagania określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r.

oddz1_7oddz1_5oddz1_1oddz1_6
oddz1_v3oddz1_v5oddz1_v6oddz1_v4