Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Piknik Pracowniczy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

W dniu 19 maja 2017 roku miał miejsce Piknik Pracowniczy w Ośrodku Wypoczynkowym w Radawie.
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Szpitala – Pan Józef Długoń. Imprezę uświetnił nasz zespół wokalno – muzyczy Taxilan. Jak zawsze panowała ciepła i serdeczna atmosfera.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!