Drukuj

Dzisiaj przypada 82. Rocznica Śmierci Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Klemensa Piłsudskiego - zmarł w Warszawie 12. Maja 1935 roku.

Z tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia złożyło pod pamiątkową tablicą kwiaty.

Monument z pamiątkową tablicą powstał w 1934, w 15. rocznicę zwycięskich walk o Lwów na terenie Koszar 39. pp przy ul. Kościuszki, a obecnie na terenie szpitala psychiatrycznego. Oto treść wpisu na tablicy:
„W HOŁDZIE WIELKIEMU WODZOWI NARODU, TWÓRCY ARMII POLSKIEJ,
I–szemu MARSZAŁKOWI  JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU,
dla uczczenia pamięci oficerów i żołnierzy 39. pp Strzelców
Lwowskich, poległych w walkach o wytyczenie granic
Odrodzonej Ojczyzny dnia 29 kwietnia 1934 jako w 15 –letnią
rocznicę Zwycięskich Bojów Pułku o Lwów, pomnik ten przez
społeczeństwo powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego
i przeworskiego wzniesiony został.”

W 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia nastąpiła rewitalizacja monumentu i odsłonięcie zrekonstruowanej tablicy.

Poniżej treść orędzia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego:

„Do Obywateli Rzeczypospolitej!

Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski życie zakończył. Wielkim trudem swego
życia budował siłę w Narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli
Państwo wskrzesił...

Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe
losy Polski się oprą. Za ogrom jego pracy danym mu było oglądać Państwo nasze
jako twór żywy, do życia zdolny, do życia przygotowany, a armię naszą - sławą
zwycięskich sztandarów okrytą...

Ten największy na przestrzeni całej naszej historii człowiek, z głębi dziejów
minionych moc swego ducha czerpał i nadludzkim wytężeniem myśli drogi
przyszłe odgadywał. Nie siebie już tam widział, bo dawno odczuwał, że siły Jego
fizyczne ostatnie posunięcia znaczą. Szukał i do samodzielnej pracy zaprawiał
ludzi, na których ciężar odpowiedzialności z kolei miałby spocząć. Przekazał
Narodowi dziedzictwo myśli, o honor i potęgę Państwa dbałej. Ten Jego
testament nam żyjącym przekazany, przyjąć i udźwignąć mamy.

Niech żałoba i ból pogłębia w nas zrozumienie naszej - całego Narodu -
odpowiedzialności przed Jego Duchem i przed przyszłymi pokoleniami.


Prezydent Rzeczypospolitej
Ignacy Mościcki
Warszawa Zamek, dnia 12 maja 1935 r.”

82. Rocznica Śmierci Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Klemensa Piłsudskiego

Od prawej:
Krystyna Trojanowska, Dariusz Jasiewicz – b.Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Anna Frendo – Polańska.