Drukuj

Podstawowe informacje dotyczące zapisów i rejestracji na wizytę do lekarza specjalisty, psychologa, psychoterapeuty.

Rejestracja znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nr 1.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:25 – 15:00;

Telefon do rejestracji:

  • Poradni Zdrowia Psychicznego: 16 624 05 94
  • Poradni Psychologicznej: 16 624 06 41
  • Poradni Psychoterapii: 16 624 05 94 wew.331
  • Zespołu Leczenia Środowiskowego: 16 624 0594 wew. 326
  • Poradni Neurologicznej: 16 624 0595
  • Poradni Leczenia Uzależnień: 16 624 05 37
Więcej…
 
Drukuj

Zasady przyjmowania pacjentów do Szpitala

Przyjęcia planowe do Szpitala

Rejestracja pacjentów do oddziałów psychiatrycznych odbywa się w Izbie Przyjęć, która znajdują się na parterze budynku nr 3. Izba Przyjęć czynna jest całodobowo.

Rejestracja pacjentów do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego odbywa się w oddziale, który znajduje się na pierwszym piętrze budynku nr 8.
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08 -14:00.

Więcej…
 
Drukuj

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Więcej…