Drukuj Email
czwartek, 05 listopada 2009 00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
tel. 0(16) 621 4611; fax 621 2445

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej praktyki specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny na następujące usługi medyczne:

 

 1. Dyżury Kontraktowe dla lekarzy w Oddziałach Szpitalnych Psychiatrycznych oraz Izbie Przyjęć
  Umowa zostanie zawarta na okres – od 01.01.20010r. do 31.12.2010r.
 2. Konsultacje specjalistyczne – dermatologiczne, urologiczne
  Umowa zostanie zawarta na okres na okres 36 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.
 3. Wykonywanie i opis badań USG i USG Doppler
  Umowa zostanie zawarta na okres na okres 36 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.
 4. Usługi lekarskie w zakresie porad neurologicznych w Poradni Neurologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz. 592 z póżn. zm).

 1. Umowa zostanie zawarta na okres na okres 36 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.
 2. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać formularze oferty na stronie szpitala: www.spzoz.jaroslaw.pl lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 –, w dniach od 17.11.2009r. do 01.12.2009r. w godz. od 7.30 do 15.05.
 3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wątpliwości związanych z materiałami informacyjnymi, sposobem przygotowania oferty itp.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Piotr Cisek tel (016) 62104611 .
 5. Oferenci moją możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu–  §16 i § 17 rozporządzenia MZiOS z dnia 13.07.1998r. (Dz. U. 1998.93.592 z póżn. zm.).
 6. Oferty należy składać do dnia 02.12.2009r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju – sekretariat.
 7. Konkurs ofert rozpocznie się w dniu 02.12.2009r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 i zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni .
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Poprawiony: poniedziałek, 08 listopada 2010 10:09