Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 września 2009 12:21


Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
tel. 0(16) 621 4611; fax 621 2445


Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej praktyki specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny na następujące usługi medyczne:

 

1.    Rezonans Magnetyczny (NMR)
2.    Tomografia Komputerowa (TK)
3.    Angio – KT naczyń mózgowych –
4.    Scyntygrafia 
5.    Bronchoskopia 
6.    Gastroskopia
7.    Elektromiografia
8.    Próba męczliwości
9.    Konsultacje specjalistyczne
10.    Zabiegi specjalistyczne
11.    Diagnostyka laboratoryjna
12.    Wykonywanie badań laboratoryjnych w dni powszednie , wolne i święta w godzinach 2200 -   700.
13.    Wykonywanie i opis badań USG i USG Doppler
14.    Opis badań EEG
15.    Dostawa krwi i preparatów krwiopochodnych
16.    Badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy
17.    Transport sanitarny
18.    Udostępnienie sali sekcyjnej i wykonanie sekcji zwłok.
19.    Sterylizacja narzędzi.
20.    Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni

dla osób mieszkających na terenie województwa podkarpackiego i wszystkich innych osób przebywających na terenie województwa podkarpackiego, leczonych w Oddziałach i Poradniach Specjalistycznych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz. 592 z póżn. zm).
1.    Umowa zostanie zawarta na okres na okres 36 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.
2.    Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi
3.    i szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać formularze oferty na stronie szpitala: www.spzozjaroslaw.prv.pl lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 –, w dniach od 04.09.2009r. r. do 15.09.2009r. r. w godz. od 7.30 do 15.05.
4.    Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wątpliwości związanych z materiałami informacyjnymi, sposobem przygotowania oferty itp.
5.    Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Piotr Cisek tel (016) 62104611 .
6.    Oferenci moją możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu–  §16 i § 17 rozporządzenia MZiOS z dnia 13.07.1998r. (Dz. U. 1998.93.592 z póżn. zm.).
7.    Oferty należy składać do dnia 15.09.2009r.r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju – sekretariat.
8.    Konkurs ofert rozpocznie się w dniu 15.09.2009r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 i zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni .
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Zawiadomienie o wyborze
Poprawiony: czwartek, 08 października 2009 15:23