Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 czerwca 2009 09:37
Jarosław 2.06.2009 r.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego , 37-500 Jarosław ul. Kościuszki 18

               Ogłasza przetarg ustny w drodze licytacji publicznej


Przedmiotem przetargu jest :


 1. Wynajem pomieszczenia użytkowego o pow. 30,6 m2 zlokalizowanego w budynku portierni  głównej przy  ul. Kościuszki 18 w Jarosławiu z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu branży ogólno -spożywczej bez  prawa do sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 2.  Cena wywoławcza za 1 m2powierzchni  wynosi: 20 zł netto
  + 22% podatku VAT
 3.  Cena wywoławcza 1 m2 nie zawiera  :
  - opłaty za centralne ogrzewanie które naliczane jest za 1 m2 powierzchni ogrzewanej razy współczynnik kosztów własnych 
  - opłaty za pobór energi elektrycznej która rozliczana jest na podstawie zainstalowanego podlicznika energii
  - zużycia wody i odprowadzenia kanalizacji na cele socjalno-bytowe
  - wywóz odpadów komunalnych.
 4. Wysokość wadium ustala się 10% ceny czynszu rocznego tj.  900 złotych.
 5. Termin wpłaty wadium ustala się na dzień 19.06.2009 r.  do  godz. 1000
 6. Wadium w ustalonej kwocie można wpłacić w Kasie SP ZOZ Jarosław  lub na konto Banku Spółdzielczego w Jarosławiu Nr  konta 92 90 96 000 42 001 00 50 34 00 00 01
 7. Przetarg na wynajem odbędzie się w dniu  19.06.2009 r godzina 12 00 w świetlicy budynku Nr 5 w SP ZOZ Jarosław ul. Kościuszki 18
 8. Pomieszczenie pod wynajem można oglądać w dni robocze w godz.  8- 1400
 9. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości przewidzianej w warunkach przetargu.
 10. Licytacja rozpocznie się od wywołania ceny najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
 11. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.
 12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni.
 13. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu , gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 14. Po ustaniu postąpień – osoba prowadząca przetarg uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka  przetarg i udziela przybicia licytantowi , który zaoferował najwyższą cenę.
 15. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet czynszu.
 16. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu ulega zwrotowi
 17. Wadium przepada na rzecz wynajmującego jeżeli oferent który nabył prawa do lokalu uchyli się od zawarcia umowy.
 18. Szczegółowych informacji w sprawie lokalu udziela dział administracyjno-gospodarczy tel.016/ 621-46-11 wew. 203


Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowej www.spzozjaroslaw.prv.pl  ,  na tablicy ogłoszeń w budynku administracji SP ZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki, oraz w prasie lokalnej.
Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2009 12:00