Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 marca 2009 00:00
W RAMACH  KONFERENCJI  PRZEWIDUJE  SIĘ  WYKŁADY ORAZ WARSZTATY OBEJMUJĄCE TEMATYKĘ  NAJNOWSZYCH TRENDÓW W PSYCHIATRII


ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PRZEWIDZIANE SĄ PUNKTY EDUKACYJNE

Poza programem planowana jest oferta kulturalno – rekreacyjna.

Rezerwacja I TERMIN do 31.03.2009  - 400 zł,  II TERMIN do 30 04.2009 – 450zł
na adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
 ul. Kościuszki 18, z dopiskiem „ Podkarpackie Dni Psychiatryczne ”
Do dokonania rezerwacji wymagana jest karta zgłoszenia oraz dowód wpłaty
( pakiet obejmujący koszty zakwaterowania, wyżywienia, opłatę zjazdową ) przesłane na wyżej wymieniony adres.


KONTAKT I INFORMACJA
Anna Śniegowska                        tel.  ( 016 ) 621 – 46-11 wew.334
                                                                 
REZERWACJĄ UCZESTNICTWA I ZAKWATEROWANIA   ZAJMUJĄ SIĘ:
1. Jadwiga Sierpińska                   tel. (O16) 621-46-11 wew.252
2. Anna Frendo- Polańska            tel. (O16) 621-46-11 wew.256

 Wpłaty należy dokonywać na konto:
 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu     97 9096 0004 3001 0050 9011 0001  Z dopiskiem  „ Podkarpackie Dni Psychiatryczne”

 Z UWAGI NA OGRANICZONA LICZBE MIEJSC O UCZESTNICTWIE W KONFERENCJI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia (format doc)
Karta zgłoszenia (format odt)
Karta zgłoszenia (format pdf)