Drukuj Email

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

 

Szpital Nasz oferuje szeroko pojętą pomoc ludziom cierpiącym na choroby i zaburzenia psychiczne poprzez kompleksowe leczenie zarówno w trybie stacjonarnym jak również dziennym i ambulatoryjnym.

Szpital posiada 464 łóżka oraz 24 miejsca w Oddziale Dziennym. Rocznie Szpital przyjmuje około 5 tys. pacjentów i udziela ponad 30.000 porad ambulatoryjnych. Zespół zatrudnia specjalistów: lekarzy psychiatrów, psychologów, socjologów, peagogów,    terapeutów uzależnień, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychoterapeutów i pielegniarki. Na wszystkich tych stanowiskach Zespół oferuje nie tylko mozliwość zatrudnienia, ale także podjęcia na dogodnych warunkach specjalizacji w wybranym przez siebie kierunku.

Szpital, położony jest w centrum miasta, posiada dziedzińce wewnętrzne umożliwiające pacjentom spacery, odpoczynek i rekreację. Oddziały usytuowane są w trzykondygnacyjnych budynkach po dawnych koszarach austriackich, które aktualnie poddawane są sukcesywnie remontom kapitalnym pod nadzorem konserwatora zabytków.
Pobyt w Naszej jednostce polega nie tylko na leczeniu farmakologicznym , prowadzona jest również szeroko pojęta psychoterapia i terapia zajęciowa oraz różnego typu zajęcia terapeutyczne.
W oddziałach funkcjonują tworzone przez pacjentów społeczności terapeutyczne , Pacjenci rozwijają w ramach warsztatów terapeutycznych swoje zainteresowania . Prowadzą życie towarzyskie, korzystają zarówno z biblioteki szpitalnej jak również z biblioteczek oddziałowych. Uczestniczą w spacerach do miasta - z  możliwością odwiedzenia kina, muzeum, zwiedzania okresowych wystaw artystycznych.
Prowadzone są zajęcia rekreacyjne typu gimnastyka, czy też organizowane ogniska integracyjne poszczególnych oddziałów. Na terenie Szpitala znajduje się kaplica , stołówka oraz 2 kioski spożywcze.

W strukturach Szpitala funkcjonuje Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego(czynna również w godzinach popołudniowych), Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień , Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia Neurologiczna.