Komunikat dot. Poradni Neurologicznej Drukuj
czwartek, 12 marca 2020 10:11

Komunikat dla Poradni Neurologicznej


Mając na uwadze sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, POW NFZ-u w Rzeszowie wydał komunikat dopuszczający udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.