Nowy wzór skierowania Drukuj Email

NOWY WZÓR SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO


Szanowni Państwo,

w dniu 31 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), które wprowadza nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego. Dyrektor SPZOZ w Jarosławiu  zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala w Jarosławiu o bezwzględne stosowanie nowego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

obowiązujący wzór skierowania:

PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(PDF).
PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(DOCX).