Drukuj

Izba Przyjęć

Do szpitala wymagane jest „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego, ważne 14 dni od daty wystawienia.

Pacjent zobowiązany jest również przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu lub prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń jeśli system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia

Badanie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć tutejszego szpitala.

O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć. Pacjent może być skierowany do innego szpitala psychiatrycznego w przypadku braku miejsc w tutejszych oddziałach.
W Izbie Przyjęć przez całą dobę można uzyskać porady lub konsultacje specjalistyczne w sytuacjach kryzysowych.

 


Oddziały Szpitalne

 

Oddział Psychiatryczny I

Ordynator Oddziału – lek. Piotr Cisek, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0571

Oddział 65 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia spoza powiatu jarosławskiego.
Oddział znajduje się w budynku nr 3, II piętro.

 

Oddział Psychiatryczny II

Kierownik Oddziału lek. Marzena Makar, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0551

Oddział 65 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia wyłącznie z terenu powiatu jarosławskiego.
Oddział znajduje się w budynku nr 3, parter.

 

Oddział Psychiatryczny III
z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Kierownik Oddziału – lek. Jadwiga Gaj, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0512

Oddział psychiatryczny ogólny 55 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia spoza powiatu jarosławskiego oraz poddział 10 łóżkowy, który udziela świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
Oddział znajduje się w budynku nr 3, I piętro.

 

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kierownik Oddziału – lek. Elżbieta Ferenc, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0516

Oddział 40 łóżkowy, udziela świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej obejmujących wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w wieku od 18 roku życia, leczonych
z powodu utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego lub znacznego ryzyka powstania takich zaburzeń.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, parter.

 

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału – lek. Arkadiusz Misiaczyński, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0636

Oddział 40 łóżkowy, udziela świadczeń psychogeriatrycznych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację pacjentów w wieku poniżej 60 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 1, II piętro.

 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału – mgr Joanna Prucnal, specjalista terapii uzależnień. Kontakt: 16 624 0563

Oddział 61 łóżkowy, udziela świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu obejmujących diagnostykę, leczenie
i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, II piętro.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczaniu
z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej

Kierownik Oddziału – lek. Małgorzata Pietrzyk, specjalista psychiatra Kontakt: 16 624 0567

Oddział 46 łóżkowy, udziela świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). oraz pododdział 22 łóżkowy, który udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, I piętro.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczaniu

Kierownik Oddziału – lek. Tomasz Tłuczek, specjalista psychiatra Kontakt: 16 624 0559

Oddział 70 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
Oddział znajduje się w budynku nr 4.

 

Oddział Dzienny

Dzienny Oddział Psychiatryczny Kierownik Oddziału – mgr Barbara Kozicka, psycholog.
Kontakt: 16 624 0587

Oddział 23 osobowy, udziela świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 8.