Drukuj

Izba Przyjęć

Do szpitala wymagane jest „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego, ważne 14 dni od daty wystawienia.

Badanie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć tutejszego szpitala.

O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć. Pacjent może być skierowany do innego szpitala psychiatrycznego w przypadku braku miejsc w tutejszych oddziałach.
W Izbie Przyjęć przez całą dobę można uzyskać porady lub konsultacje specjalistyczne w sytuacjach kryzysowych.

 


Oddziały Szpitalne

 

Oddział Psychiatryczny I

Ordynator Oddziału – lek. Piotr Cisek, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0571

Oddział 65 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia spoza powiatu jarosławskiego.
Oddział znajduje się w budynku nr 3, II piętro.

 

Oddział Psychiatryczny II

Kierownik Oddziału lek. Marzena Makar, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0551

Oddział 65 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia wyłącznie z terenu powiatu jarosławskiego.
Oddział znajduje się w budynku nr 3, parter.

 

Oddział Psychiatryczny III
z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Kierownik Oddziału – lek. Jadwiga Gaj, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0512

Oddział psychiatryczny ogólny 55 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia spoza powiatu jarosławskiego oraz poddział 10 łóżkowy, który udziela świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
Oddział znajduje się w budynku nr 3, I piętro.

 

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kierownik Oddziału – lek. Elżbieta Ferenc, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0516

Oddział 40 łóżkowy, udziela świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej obejmujących wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w wieku od 18 roku życia, leczonych
z powodu utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego lub znacznego ryzyka powstania takich zaburzeń.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, parter.

 

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału – lek. Arkadiusz Misiaczyński, specjalista psychiatra. Kontakt: 16 624 0636

Oddział 40 łóżkowy, udziela świadczeń psychogeriatrycznych obejmujących diagnostykę i leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację pacjentów w wieku poniżej 60 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 1, II piętro.

 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału – mgr Joanna Prucnal, specjalista terapii uzależnień. Kontakt: 16 624 0563

Oddział 61 łóżkowy, udziela świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu obejmujących diagnostykę, leczenie
i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, II piętro.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczaniu
z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej

Kierownik Oddziału – lek. Małgorzata Pietrzyk, specjalista psychiatra Kontakt: 16 624 0567

Oddział 46 łóżkowy, udziela świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). oraz pododdział 22 łóżkowy, który udziela świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 2, I piętro.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczaniu

Kierownik Oddziału – lek. Tomasz Tłuczek, specjalista psychiatra Kontakt: 16 624 0559

Oddział 70 łóżkowy, udziela świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
Oddział znajduje się w budynku nr 4.

 

Oddział Dzienny

Dzienny Oddział Psychiatryczny Kierownik Oddziału – mgr Barbara Kozicka, psycholog.
Kontakt: 16 624 0587

Oddział 23 osobowy, udziela świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych obejmujących diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.
Oddział znajduje się w budynku nr 8.