Drukuj Email

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Profesora Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r.(Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) ogłasza, że nabór naSPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (20 miejsc) w 2015 roku

został zakończony