Drukuj Email

 

 

XIV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI
Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE – „SCHIZOFRENIA –
OTWÓRZCIE DRZWI”

W dniu 16 czerwca 2015 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu już po raz 14 świętowano Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II – „Niech nasza droga będzie wspólna”.

Impreza miała na celu uzmysłowić ludziom, że osoby chore po specjalistycznym leczeniu mogą wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Corocznie „otwierając drzwi” mamy okazję spotkać się ze swoimi lękami, stereotypami o chorobie i osobach jej doświadczających.

Po uroczystym otwarciu obchodów przez Dyrektora Szpitala – mgr Józefa Długonia i przywitaniu wszystkich gości – pacjentów i ich rodzin, mieszkańców i opiekunów Domów Pomocy Społecznej
z Jarosławia, Wysocka, Sośnicy i Moszczan, przybyłych duszpasterzy, członków Rady Społecznej, przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu wraz z opiekunami - wszyscy goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia mgr Ireny Puszkarz „Dać nadzieję na lepsze jutro”.

Imprezę uświetniły liczne występy artystyczne. Na scenie pojawiły się dzieci ze Szkół Promujących Zdrowie ( Zespół Szkół w Pawłosiowie i Szkoła nr 6 w Jarosławiu), dzieci z Państwowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, występ wokalny Gabrieli Obłozy i Klaudii Nawolskiej oraz występ uczniów ze Szkoły Tańca „TAKT”.

O godzinie 15.00 w kaplicy Szpitala odbyła się Msza Święta w intencji chorujących na schizofrenię.
Po mszy wszyscy przystąpili do wspólnej zabawy, konkursów i poczęstunku.

Każdy z gości miał również możliwość skorzystać z porad „Kącika Promocji Zdrowia” oraz obejrzeć wystawę prac pacjentów.

Opracowała
Monika Serafin

 

DSC_0069DSC_0123DSC_0014DSC_0025DSC_0047DSC_0061DSC_0034DSC_0048