Drukuj Email
czwartek, 18 kwietnia 2013 11:34


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18
37-500 JarosławJarosław, 2013-04-17

Znak sprawy: 17/ZP/2013

Zaproszenie do składania ofert

 


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę środków dezynfekcyjnych

 


Wspólny Słownik Zamówień: 33631600-8

 

I.    Opis: dostawa środków dezynfekcyjnych.

Zadanie nr 1 - dostawa środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni

1. Preparat przeznaczony do jednorazowego mycia i dezynfekcji powierzchni.
Opis: Preparat przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni, nie wymagający spłukiwania wodą - opakowanie około 1- 5l. lub porównywalne.
Wymagania:
-    spektrum działania minimum B, F, V, Tbc
-    krótki czas działania - do 15 minut,
-    doskonałe właściwości myjące
-    nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów,
-    możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością,
-    koncentrat preparatu i roztwór roboczy nie mogą mieć własności żrących.
-    Opakowanie 1-5l. lub porównywalne

2. Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni - spray (roztwór gotowy do użycia) - opakowanie 1 l. lub porównywalne.
Wymagania:
-    spektrum działania minimum B, F, V, Tbc
-    krótki czas działania – 1 min
-    nadający się do powierzchni mających kontakt z żywnością.

3. Preparat do dezynfekcji powierzchni zawierający związki chloru.
Wymagania:
-    szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z TBC), grzyby, wirusy (HIV,HBV)
-    czas działania - 15 min,
-    zdolność aktywacji dezynfekcyjnej w obecności zanieczyszczeń organicznych,
-    przyjazny do stosowania w postaci tabletek

4. Preparat do mycia i dezynfekcji, dopuszczony do środków spożywczych (mycie i dezynfekcja jaj),
Wymagania:
-    spektrum działania minimum B, F
-    krótki czas działania - min. 15 minut,

5. Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego o działaniu sporobójczym.
Wymagania:
-    szerokie spektrum działania - B, Tbc, F, V, spory
-    czas działania - do 15 min.
-    brak zawartości aldehydów, fenoli, fosforanów i aktywnego tlenu
-    uniwersalne zastosowanie - metal, szkło, plastik, guma, ceramika.
-    Opakowanie 1l. lub porównywalne.

6. Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi i sprzętu medycznego  w postaci piany. Pojemność 750 ml. lub porównywalna.
Opis: Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci piany do narzędzi i sprzętu medycznego, wykonanych z różnych stopów metali, w tym aluminium oraz wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, gumy, szkła (Pianka utrzymuje się na pionowych powierzchniach).
Wymagania:
-    skuteczność bójcza - B, Tbc, HBV, HCV – do 5 min.
-    pojemność 0,75-1l.

7. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni nasączone alkoholem.
-    szerokie spektrum działania - B, Tbc, F, V
-    czas działania - do 60sek.
-    opakowanie około 120 szt.

8 . Preparat do likwidacji pleśni i grzybów
Gotowy do użycia, wygodna aplikacja, stosowany jest do likwidacji pleśni, czarnych osadów na ścianach, kafelkach, w łazienkach koło wanien, umywalek, na meblach kuchennych, oknach, drzwiach itp.
Butelka ze spryskiwaczem – poj. 0,5l. lub porównywalna

Zadanie częściowe nr 2 -  dostawa środków dezynfekcyjnych do odkażania rąk, skóry.

1. Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk -  (roztwór gotowy do użycia).
Wymagania:
-    preparat alkoholowy na bazie etanolu, nie zawierający konserwantów, bakteriostatyków,
-    szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z TBC), grzyby, wirusy (rota)
-    działanie natychmiastowe i przedłużone,
-    stosowany bez rozcieńczenia
-    zawiera substancje nawilżające i pielęgnując
Opakowanie  1l. lub porównywalne.

2.  Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami.
Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami -  (roztwór gotowy do użycia) - opakowanie około 1l.
Wymagania:
-    szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z TBC), grzyby, wirusy
-    działanie natychmiastowe i przedłużone,
-    stosowany bez rozcieńczenia
-    bezbarwny, nie zawiera jodu,

3. Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami z atomizerem -  (roztwór gotowy do użycia) - opakowanie 250-350 ml.

Wymagania:
-    szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z TBC), grzyby, wirusy
-    przedłużone działanie,
-    stosowany bez rozcieńczenia
-    bezbarwny, nie zawiera jodu,

4.  Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych - (roztwór gotowy do użycia)

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych na bazie octenidyny - (roztwór gotowy do użycia) poj. około 250 ml. z atomizerem
Wymagania:
-    szerokie spektrum działania - B, Tbc, F, V
-    dobrze tolerowany przez błony śluzowe, i skórę, nie powoduje drażnienia ran,
-    bezbolesne i szybkie działanie
-    efekt działania do 1 godz.
-    bezbarwny, nie pozostawia plam.

5.  Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych - (roztwór gotowy do użycia)

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych na bazie zawierający polihexanidynę i betainę - (roztwór gotowy do użycia) poj. około 350 ml. z atomizerem
Wymagania:
-    szerokie spektrum działania - B, Tbc, F, V
-    dobrze tolerowany przez błony śluzowe, i skórę, nie powoduje drażnienia ran,
-    bezbolesne i szybkie działanie
-    efekt działania do 1 godz.
-    bezbarwny, nie pozostawia plam.

6.  Pianka czyszcząco-pielęgnująca  .

Pianka czyszcząco-pielęgnująca do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej wydalinami skóry, nietrzymających obłożnie chorych pacjentów. Zawierająca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, delikatne substancje myjące, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie sprawdzone
olejki pielęgnacyjne nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych oraz pochłaniająca nieprzyjemny zapach kału i moczu.
Opakowanie  500 ml. lub porównywalne.

7.  Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk.

Chusteczki nasączone preparatem przeznaczonym do dezynfekcji rąk, skóry przed zmianą opatrunku, a także do codziennej higieny osobistej. Produkt posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
Opakowanie ok. 120 szt. lub porównywalne.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- dwa zadania.

Opis z wyszczególnieniem asortymentu i podaniem ilości znajduje się w FORMULARZU CENOWYM

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój- sekretariat do dnia 30.04.2013r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2013r.o godz. 12:05 w pokoju nr 15 Zamówienia Publiczne.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na   „dostawę środków dezynfekcyjnych. Znak sprawy: 17/ZP/2013) do oferty należy dołączyć:
-    wypełniony FORMULARZ CENOWY – Załącznik nr 1
-    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
-    informacje (foldery, ulotki) zawierające opis produktu, opis jego stosowania, przeznaczenie, skład i wydajność, itd.

III Kryteria oraz sposób oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium:
Wzór:
1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  • Krzysztof Jeżowski -  tel. ( 016)  6240647
    e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Irena Puszkarz tel. (016) 6240631
PDF Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
DOC Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
Dodano: 24.04.2013r.
PDF Pismo: 17/ZP/2013/1. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2013 13:36