Drukuj Email

Otwarcie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej

W dniu 5 września b.r. w Jarosławskim Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego został otwarty, jedyny na Podkarpaciu 30 łóżkowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Nowy oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia wczesnej i późnej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem działania oddziału jest nauczenie pacjentów wykorzystywania własnych zasobów i radzenia sobie z chorobą oraz takie stymulowanie ich aktywności, aby pomóc im w adaptacji do życia w społeczeństwie i polepszyć ich jakość życia. W procesie rehabilitacji terapeuta ma inspirować pacjenta do podejmowania ryzyka, uczyć go pokonywania przeszkód na drodze do coraz większej samodzielności, wspierać w obliczu przeciwności.

Szpital na tę usługę podpisał umowę z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, leczenie jest więc bezpłatne. Podstawą do przyjęcia na oddział jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Czas hospitalizacji wynosi do 6 miesięcy.

Nad przebiegiem leczenia i rehabilitacji czuwają: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuta, pielęgniarki oraz instruktorzy terapii zajęciowej.

Na potrzeby oddziału zostały wykorzystane własne zasoby kadrowe.  90 % pracowników szpital wykształcił we własnym zakresie. Racjonalna  gospodarka zasobami ludzkimi, którą prowadzi lecznica, daje poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i pracownikom.

Koszt inwestycji ogółem wyniósł 14 mln zł i obejmował trzy kondygnacje jednego  z pawilonów, elewację oraz remont dachu, w tym 3 mln zł to nakłady na oddział rehabilitacji psychiatrycznej.

W przyszłym roku szpital planuje zwiększyć pojemność oddziału do 40 łóżek. W funkcjonujących już oddziałach psychiatrycznych obłożenie łóżek wynosi 100 %. Są to oddziały psychiatrii ogólnej, sądowej, psychogeriatryczny dla osób powyżej 60 roku życia, oddział dzienny psychiatryczny, ośrodek leczenia uzależnień, gabinety psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne a także nowa forma - leczenie w domu pacjenta.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, NFZ-u oraz władze lokalne.

2345
Fot. Tomasz Strzębała