PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 marca 2012 08:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem
w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18

 

Dyrektor
 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 im prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
 przy ul. Kościuszki 18

 


 działając na podstawie art 13 ,ust.1,oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ,
 ogospodarcenieruchomościami/. Dz U.z 2010 r , Nr 102 poz. 651 z póżn, zm./ , oraz § 19
 ust.1Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiki Województwa Podkarpackiego z dnia29.03.2010 r.


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
/ od dnia 26.03.2012r. do dnia 16.04.2012 r./


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w SPZOZ Jarosław
przy ul.Kościuszki 18 stanowiące własność Województwa Podkarpackiego a przekazane
 w nieodpłatne użytkowanie dla SPZOZ Jarosław.

 

 
LP Nr obrębu

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia działku/ ha/

Pow. lokalu

Przeznaczenie nieruchomości
i jej sposób zagospodarowania

Opis  nieruchomości    Cena za
zł/1 m2
pow. lokalu
1 5 78184 1656 3,1093
/ha/
30,60 m2 Lokal przeznaczony na prowadzenie działalność branży spożywczej Lokal w stanie dobrym zlokalizowany w budynku Portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki18 Wynajem w drodze przetargu.
Cena 20,00 PLN netto za 1 m2 powierzchni + podatek VAT
  1. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów obowiązujących na dzień najmu nieruchomości.
  2. Wysokość  opłat z tytułu najmu lokalu przedstawia się następująco;
    • cena za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu zostanie wyłoniona w drodze przetargu
    • zużycie energii elektrycznej wg  opomiarowania
    • c.o. , cw wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego
  3. Termin wnoszenia opłat do 15 -go każdego miesiąca
  4. termin zagospodarowania  maj 2012 rok.


Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w Dziale Administracyjno -Gospodarczym
 pok. 34 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14 lub telefonicznie 16 624 05 03

 

Pliki do pobrania:

PDF Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem