PDF Drukuj Email
wtorek, 13 września 2011 08:22

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem

w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18

 

 

Dyrektor

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im prof. A. Kępińskiego

w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18
 

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce

nieruchomościami/tekst jedn. Dz.U.z 2004 r , Nr 261 poz 2603 z póżn, zm./ , oraz

§ 19 ust.1 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiki Województwa Podkarpackiego z dnia

29.03.2010 r/ Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 31 poz 694 z dnia 27.04.2010r./

 

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

/ od dnia 13.09.2011r. do dnia 3.10.2011 r./

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 stanowiące własność Województwa Podkarpackiego a przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla SPZOZ Jarosław.

 

 

LP Nr obrębu Nr KW Nr działki Powierzchnia działku/ ha/ Pow. lokalu Przeznaczenie nieruchomości jej sposób zagospodarowani Opis nieruchomości Cena za 1 m2 pow. lokalu
1 5 78184 1656 3,1093 /ha/ 23,80 m2 Lokal przeznaczony na działalność małej gastronomi Lokal w stanie dobrym zlokalizowany w budynku Portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki18 Wynajem w drodze przetargu. Cena 20 PLN netto za 1 m2 powierzchni + VAT

 

1 Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów obowiązujących na dzień najmu nieruchomości.

2. Wysokość opłat z tytułu najmu lokalu przedstawia się następująco;

  • cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu zostanie wyłoniona w drodze przetargu
  • zużycie energii elektrycznej wg opomiarowania
  • c.o. , cw wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego
  • Termin wnoszenia opłat do 15 -go każdego miesiąca
  • termin zagospodarowania grudzień 2011 rok.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w Dziale Administracyjno -Gospodarczym

pok. 34 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14 lub telefonicznie 16 621 46 11 wew.203