Drukuj Email

Od dnia 1 czerwca 2011 r. funkcjonuje

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

 w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego

ul. Kościuszki 18

 


Zespół Leczenia Środowiskowego jest formą terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przede wszystkim osoby z rozpoznaniem: schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe i inne)

 


W Zespole zatrudnieni są następujący specjaliści:

  • Psychiatrzy
  • Psycholodzy
  • Terapeuci
  • Pielęgniarki
  • Pracownik socjalny

 

Pacjent zakwalifikowany do leczenia środowiskowego ma indywidualnie ustaloną opiekę terapeutyczną i realizuje indywidualny program terapeutyczny.


Spotkania odbywają się zarówno w siedzibie Zespołu, jak i w domu pacjenta.

 


W sprawie przyjęć do ZLŚ informacje można uzyskać na miejscu lub pod nr tel.

(16) 621 46 11 wew. 314

ZAPRASZAMY