Decyzja dot wstrzymania odwiedzin Drukuj

Jarosław, 2020-03-06

DON-0708/5/20

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora sanitarnego w Jarosławiu dot. konieczności zapobiegania zakażeniom korona wirusem SARS-CoV-2 pacjentów i pracowników - Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Profesora Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z dniem 6 marca 2020r. wstrzymuje do odwołania odwiedziny w oddziałach SP ZOZ w Jarosławiu oraz wstęp na teren szpitala osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości świadczeń.

 

PDF DON-0708/5/20
 
Drukuj

Jarosław, 25 luty 2019r.

 

Drodzy Pacjenci!


Zgodnie z  ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318)  oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia1998r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.


Zainteresowanych pacjentów prosimy  o zgłaszanie się  po odbiór w/w dokumentacji do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godz.  09:00 – 14:00 do dnia 31 grudnia 2019r. z dowodem potwierdzającym tożsamość (w celu weryfikacji danych osobowych).

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

 
Nowy wzór skierowania Drukuj Email

NOWY WZÓR SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO


Szanowni Państwo,

w dniu 31 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), które wprowadza nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego. Dyrektor SPZOZ w Jarosławiu  zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala w Jarosławiu o bezwzględne stosowanie nowego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

obowiązujący wzór skierowania:

PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(PDF).
PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(DOCX).
 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 4 z 6