Drukuj Email

Dzisiaj przypada 82. Rocznica Śmierci Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Klemensa Piłsudskiego - zmarł w Warszawie 12. Maja 1935 roku.

Z tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia złożyło pod pamiątkową tablicą kwiaty.

Monument z pamiątkową tablicą powstał w 1934, w 15. rocznicę zwycięskich walk o Lwów na terenie Koszar 39. pp przy ul. Kościuszki, a obecnie na terenie szpitala psychiatrycznego. Oto treść wpisu na tablicy:
„W HOŁDZIE WIELKIEMU WODZOWI NARODU, TWÓRCY ARMII POLSKIEJ,
I–szemu MARSZAŁKOWI  JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU,
dla uczczenia pamięci oficerów i żołnierzy 39. pp Strzelców
Lwowskich, poległych w walkach o wytyczenie granic
Odrodzonej Ojczyzny dnia 29 kwietnia 1934 jako w 15 –letnią
rocznicę Zwycięskich Bojów Pułku o Lwów, pomnik ten przez
społeczeństwo powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego
i przeworskiego wzniesiony został.”

W 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia nastąpiła rewitalizacja monumentu i odsłonięcie zrekonstruowanej tablicy.

Więcej…
 
Drukuj Email

„Depresja porozmawiajmy o niej”


Pod takim hasłem w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Auli Czerwonej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia. Wykładowcami były m.in.: Pani dr n. med. Marta Kłak i pani mgr Lucyna Nuckowska, pracownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu oraz pani Marta Zadorożna - Prezes Stowarzyszenia „Jarosławskie Amazonki”

Uczestnikami obchodów byli m.in. studenci PWSTE w Jarosławiu oraz pacjenci i pracownicy naszego Szpitala.


12_17_15_111_110_1

 
Drukuj Email

SPRAWOZDANIE Z XV OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SOLIDARNOŚCI
Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE - „SCHIZOFRENIA – OTWÓRZCIE DRZWI”21 czerwca 2016 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Jarosławiu świętowano Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Obchody tego Dnia przebiegały pod hasłem „Jesteśmy tacy sami”. Już po raz piętnasty otwierając symboliczne drzwi przyczyniamy się w znacznym stopniu do zmiany na lepsze w postrzeganiu osób chorujących psychicznie. Stereotypy o chorobie są w naszym społeczeństwie wciąż obecne, a celem kampanii jest zmiana naszych uprzedzonych poglądów co do chorych, jak
i samej choroby oraz uświadamianie, że osoby chore po specjalistycznym leczeniu mogą wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Otwarcie obchodów „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” rozpoczął Dyrektor SP ZOZ – mgr Józef Długoń witając wszystkich gości. Jak co roku mieliśmy zaszczyt podejmować mieszkańców Domów Opieki Społecznej z Jarosławia, Moszczan, Wysocka i Sośnicy.
Po nim głos zabrała mgr Irena Puszkarz, która swą prelekcją „Jesteśmy tacy sami”, przybliżyła zgromadzonym ideę obchodzonego Dnia.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3