Drukuj

Jarosław, 25 luty 2019r.

 

Drodzy Pacjenci!


Zgodnie z  ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318)  oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia1998r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.


Zainteresowanych pacjentów prosimy  o zgłaszanie się  po odbiór w/w dokumentacji do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godz.  09:00 – 14:00 do dnia 31 grudnia 2019r. z dowodem potwierdzającym tożsamość (w celu weryfikacji danych osobowych).

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

 
Nowy wzór skierowania Drukuj Email

NOWY WZÓR SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO


Szanowni Państwo,

w dniu 31 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), które wprowadza nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego. Dyrektor SPZOZ w Jarosławiu  zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala w Jarosławiu o bezwzględne stosowanie nowego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

obowiązujący wzór skierowania:

PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(PDF).
PDF Nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(DOCX).
 
Centrum Zdrowia Psychicznego Drukuj Email

W Szpitalu Psychiatrycznym ruszył program pilotażowy

w Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 1 października br. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu realizuje pilotażowy program, finansowany z budżetu państwa. Co to oznacza dla szpitala i dla mieszkańców powiatu? Otóż każda osoba z terenu powiatu jarosławskiego, która ukończyła 18 lat jest objęta kompleksową opieką psychiatryczną (doraźną, ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową) przez jednostkę organizacyjną SPZOZ w Jarosławiu o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Centrum Zdrowia Psychicznego realizuje swoje zadania w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych takich jak: Oddział Psychiatryczny II, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Z tego wynika, że pilotaż osadzony jest w ramach dotychczasowej struktury. Natomiast przemodelowaniu ulega sposób pracy personelu, który pracuje w podstawowej opiece psychiatrycznej zwanej Centrum Zdrowia Psychicznego, w sposób rotacyjny na wszystkich poziomach opieki, czyli na poziome opieki stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej czy domowej, w zależności od potrzeb beneficjenta systemu. Personel pracuje zespołowo. Każdy mieszkaniec otrzymuje pomoc równo dostępną, dostosowaną do potrzeb, skuteczną, godziwą i sprawiedliwą.

Takim miejscem, gdzie mieszkaniec powiatu może przyjść ze swoim problemem, jest Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK). Jest on czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:25 do 18.00, a znajduje się w Poradni Zdrowia Psychicznego, mieszczącej się w budynku nr 1 na I piętrze. Osoby zatrudnione w PZK są pierwszym ogniwem nowego modelu. To tutaj osoba zainteresowana otrzyma informację jaka pomoc byłaby adekwatna do jej sytuacji, kiedy zostanie przyjęta do lekarza w poradni czy oddziale, lub też jakie są możliwości wsparcia jej nie tylko ze strony naszego CZP, ale i z koszyka świadczeń społecznych. Mam tu na myśli usługi opiekuńcze, pomoc bytową czy grupy wsparcia. Te działania wynikają już konkretnie ze współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, z którymi współpracę będziemy rozwijać i zacieśniać.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3